Trädbesiktning i Skåne, malmö, lund m.M.

Vi kan bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag till lämpliga åtgärder.

Kontakta oss idag

Vi besiktar ditt träd

Träd är en självklarhet i vår närmiljö och då är det viktigt att de mår bra. Träden påverkar vår hälsa, välmående och trivsel. Men träd kan också innebära problem, vilket upptäcks genom regelbunden besiktning. Med denna åtgärd till förfogande kan lämpliga åtgärder vidtas för att bevara trädet. Förutom detta kan trädet även bli angripet av röta. Ett träd som är kraftigt angripet av röta kan utgöra en stor fara i bebyggd miljö, samtidigt som det är en värdefull resurs i naturen. Därför är det klokt att beställa en trädbesiktning om du misstänker att ett träd kan vara drabbat av röta eller sjukdom. Vi kan hjälpa dig komma fram till ett lämpligt beslut utifrån din egen risktolerans. Vi kan bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag till lämpliga åtgärder. Vi har en IML- RESI PD 500 för besiktning/undersökning av träd när det finns tecken på att trädet har försvagats av röta.

Vi kan bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag till lämpliga åtgärder. Vi har en IML- RESI PD 500 för besiktning/undersökning av träd när det finns tecken på att trädet har försvagats av röta. Vi okulärbesiktigar hela trädet från roten ända till kronan vilket gör att symptom relaterade till trädets stabilitet och kondition, kan upptäckas i tid.

Se var vi utför trädbesiktning

trädbesiktning Skåne

Trädbesiktning i övriga Skåne

Trädbesiktning Malmö

Trädbesiktning i Malmö

Trädbesiktning Lund

Trädbesiktning i Lund

Vi utför trädbesiktning över hela Skåne

 

Du har mycket glädje av ett friskt träd. Det ger dig renare luft och möjliggör för många fler arter än människan att leva ett hälsosamt liv. Ett träd som inte är friskt är inte på samma sätt nyttigt för sin omgivning. Tvärtom kan det till och med vara skadligt, särskilt om det blivit angripet av röta. Beroende på trädets skick kan alternativ som att fälla eller beskära trädet bli aktuellt. Allt beror på trädets hälsa och omgivningens tolerans.

 

Det kan vara svårt att som lekman avgöra ett träds hälsostatus. Därför utför vi gärna en trädbesiktning för dig som vill diagnosticera dina träd i Skåne. Vår verksamhet består av ett gäng erfarna arborister som länge jobbat med trädvård och har god kunskap om vad som är bäst för trädet och hur det påverkar miljön runt omkring sig. En trädbesiktning ger dig den information du behöver för att fatta ett välgrundat beslut om dina träds framtid.

Fatta ett välgrundat beslut om dina träd

 

I många år har vi hjälpt flera olika slags kunder i Skåne med att besiktiga deras träd. Vi bistår privatpersoner som är oroliga för sina träd i den egna trädgården. Företagare och föreningar vänder sig till oss för att besiktiga träd precis som offentliga aktörer som till exempel kommuner. Vi förstår att du är orolig över dina träd och ber om ett expertutlåtande. Alla vill att deras träd ska vara den resursrika juvel som ett friskt träd kan vara.

 

Det är alltid bäst att ta det säkra före det osäkra. En trädbesiktning kan antingen stilla din oro eller ge dig svar på vilken åtgärd som behöver vidtas. Ett beslut om ett träds framtid ska inte fattas på lösa grunder. Därför finns vi tillgängliga för dig i Skåne som behöver svar på frågorna om hur läget egentligen är ställt med just ditt träd.

Trädbesiktning avgör trädens framtid i Skåne

 

I slutändan är beslutet om trädets framtid i dina händer. Vi bistår med den professionella åsikten om vad statusen är på ditt träd. Vi kan bekräfta eller dementera om trädet har blivit angripet av röta och om trädet utgör en fara för dig och alla andra som vistas i närheten av det, inklusive djur och miljö. En trädbesiktning ger dig en idé om vilken åtgärd som rekommenderas för trädet och dig själv och som ni båda tjänar på i längden.

 

Hos oss får du alltid en hundraprocentigt professionell bedömning av trädets hälsa. Vi besiktigar träd över stora delar av Skåne och finns tillgängliga för dig med kort varsel. Du kan alltid vända dig till oss för konsultation om du är i behov av rådgivning för vad du bör göra med dina träd. Vänta inte med att kontakta oss så tar vi en titt på ditt träd och besiktigar det inom kort.

Alias Arborist
Uardavägen 57
224 71 Lund

Sociala medier

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Alias Arborist aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Alias Arborist.

 

Integritetspolicy