Trädbesiktning i Skåne, malmö, lund m.M.

Vi kan bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag till lämpliga åtgärder.

Kontakta oss idag

Vi besiktar ditt träd

Träd är en självklarhet i vår närmiljö och då är det viktigt att de mår bra. Träden påverkar vår hälsa, välmående och trivsel. Men träd kan också innebära problem, vilket upptäcks genom regelbunden besiktning. Med denna åtgärd till förfogande kan lämpliga åtgärder vidtas för att bevara trädet. Förutom detta kan trädet även bli angripet av röta. Ett träd som är kraftigt angripet av röta kan utgöra en stor fara i bebyggd miljö, samtidigt som det är en värdefull resurs i naturen. Därför är det klokt att beställa en trädbesiktning om du misstänker att ett träd kan vara drabbat av röta eller sjukdom. Vi kan hjälpa dig komma fram till ett lämpligt beslut utifrån din egen risktolerans. Vi kan bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag till lämpliga åtgärder. Vi har en IML- RESI PD 500 för besiktning/undersökning av träd när det finns tecken på att trädet har försvagats av röta.

Vi kan bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag till lämpliga åtgärder. Vi har en IML- RESI PD 500 för besiktning/undersökning av träd när det finns tecken på att trädet har försvagats av röta. Vi okulärbesiktigar hela trädet från roten ända till kronan vilket gör att symptom relaterade till trädets stabilitet och kondition, kan upptäckas i tid.

Se var vi utför trädbesiktning

trädbesiktning Skåne

Trädbesiktning i Skåne

Trädbesiktning Malmö

Trädbesiktning i Malmö

Trädbesiktning Lund

Trädbesiktning i Lund

Alias Arborist
Uardavägen 57
224 71 Lund

Sociala medier

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Alias Arborist aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Alias Arborist.

 

Integritetspolicy