Tillvalstjänster | alias arborist

Vi utför även stubbfräsning, plantering och bortforsling i Skåne

Kontakta oss idag

Ett flertal tjänster inom trädvård i Malmö & Lund

Med den kompetens och erfarenhet som vi besitter kan vi erbjuda dig ett flertal tjänster inom trädvård Allt för att kunna erbjuda hela paketet och vara med under hela resan, från början till slut.

Stubbfräsning

Vid vår stubbfräsning fräses stubben ner till ca 15 cm under marken, så att resten av marken åter kan brukas till plantering, gräsmatta eller stenbeläggning. Vi mäter stubbens diameter vid marknivån. Flisen och jorden efter fräsningen lämnas på plats eller kan forslas bort som ett tillval.

Bortforsling

När mängderna växtmaterial blir större är det oftast billigast att transportera bort materialet och deponera på en miljöstation. Vi har en mångårigt samarbete med Peter Turesson från Tures Åkeri som hjälper oss med detta. Vid lite mindre mängder växtmaterial kan det vara ett bättre alternativ att använda sig av vår tjänst flisning. Kranbilens räckvidd är 12 meter!

Plantering

Att anlita oss redan vid planeringsstadiet av en nyplantering minimerar riskerna för misslyckade planteringar och dålig tillväxt på träden. Vi hjälper dig dessutom med det viktigaste av allt: att välja rätt sorts träd till den plats där du vill plantera.

Flisning

Vid beskärning, röjning och fällningar kan flisning av grenar vara ett kostnadseffektiv sätt att hantera den mindre mängder växtmaterial som måste bearbetas istället för att forsla bort det och deponera. Vi har en egen flismaskin som kan komma in i trånga miljöer utan att skada omgivningen. Den kan flisa grenar upp till 10 cm i diameter. Flisen bryts ner och ger näring till jorden.

Sågverk - nu sågar vi på plats

Vi har skaffat ett mobilt sågverk. Detta innebär att vår verksamhet utökas till att vi nu kan såga plankor på plats enligt mått.