Alias Arborist AB Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Alias Arborist AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in om dig?

Alias Arborist AB (organisationsnummer 559188-1106) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas.
Vi samlar in information när du kontaktar oss via vår hemsida, e-post eller via telefon, köper våra tjänster eller vid andra kontakter med oss och det inkluderar:

  • Namn
  • kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress
  • ev tidigare inköp och betalningsinformation
  • personnummer

Hur kommer vi använda din information?

  • För att kunna hantera förfrågningar, beställningar och administrera avtal mellan oss och vara kunder
  • För att kunna hantera kundtjänstärenden
  • För att kunna erbjuda kunderna möjlighet att lämna omdömen på vara tjänster
  • För att kunna skicka generell marknadsföring eller personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, eller post
  • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom myndighetsbeslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar
  • Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Med vilka delar vi din information med?

Vi samarbetar med andra företag som hjälper oss att leverera beställda tjänster, till exempel inhyrda arborister som hjälper med beskärning och fällningar, stubbfräsning och bortforsling med kranbil. Vi kan behöva dela namn, adress, telefonnummer och e-post med våra samarbetspartners så att de kan utföra beställda tjänster. Vi delar bara den information som är nödvändigt. Vi (Alias Arborist AB och våra samarbetspartners) har skrivit på ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säker enlighet med gällande lagstiftning.

Vad är mina rättigheter?

Ta tillbaka samtycke

Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att kontakta oss via e-post/telefon för att avstå brevutskick eller för eventuell rensning av historik (dock måste t.ex. bokföringslagens krav på arkivering beaktas).

Rätt till information

Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till radering

Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Klagomål

Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Alias Arborist AB
Uardavägen 59
Lund 224 71
Telefon: 0733-566 471
E-post: info@aliasarborist.se, a.harnett@aliasarborist.se