Stubbfräsning - Effektivt och miljövänligt

Vi hjälper dig att ta bort dina stubbar

Kontakta oss idag

Stubbfräsning - effektiv metod för att avlägsna trästubbar

Stubbfräsning är en viktig del av trädvård och landskapsunderhåll och en mycket effektiv metod mot oönskade stubbar. Metoden är miljövänlig och permanent och är därför ett optimalt val för dig som önskar avlägsna stubbar i trädgården på ett kostnadseffektivt vis. Vi på Alias Arborist har lång erfarenhet av stubbfräsning. Efter att ett träd har fällts, lämnas ofta en stubbe kvar. Denna stubbe kan vara ett hinder för trädgårdsarbete, landskapsarkitektur och andra utomhusaktiviteter. Dessutom kan gamla trädstubbar vara en grogrund för skadliga insekter och sjukdomar. Därför är det bra att rådfråga en arborist om hur stubben bör tas om hand.

 

Hur går stubbfräsningen till?

Vid stubbfräsning mäts stubbens diameter vid marknivån för att fastställa priset. En stubbfräs är en stor maskin som används för att fräsa ner trädstubbar. Denna metod är både bekväm och säker, eftersom den inte skadar omgivningen. Därefter fräser man ner stubben till ca 15 cm under marknivån. Efter bearbetning kan marken användas för plantering, gräsmatta eller stenbeläggning.

Fördelarna med stubbfräsning

 • Den främsta fördelen med stubbfräsning är att det spar både tid och pengar. Dessutom kan det resultera i en jämnare yta som är redo för plantering eller byggprojekt. Dessutom är stubbfräsning en miljövänlig metod eftersom träflis och jord som blir över efter fräsningen kan användas som gödsel, kompost eller spridas ut i rabatter för att förmultna. Överblivet flis kan även användas för att skapa naturliga stigar i din trädgård eller på din fastighet.
 • Stubbfräsning är även en bekväm och säker metod som inte skadar omgivningen. Stubbfräsningen utförs med en stor maskin med ett roterande skärhuvud, så man behöver inte oroa sig för att skada omgivande träd och växter.

Därför bör du anlita en professionell arborist

Att ta bort trädstubbar på egen hand kan vara mycket arbetskrävande och dessutom kan det vara skadligt för din hälsa om du inte har rätt verktyg och utrustning. Det är därför lämpligt att anlita en erfaren specialist för att få jobbet gjort säkert och snabbt. En erfaren stubbfräsare har rätt verktyg och utrustning för att ta bort stubbar på ett korrekt vis. Dessutom kan de ge dig råd om hur du ska förbereda ytan för stubbfräsning och vilken typ av efterbehandling som är bäst för just din trädgård. 

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill ha mer information om vad vi kan hjälpa dig med.

 

0733-566 471

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om vår stubbfräsning inom respektive område:

Omdömen

SÅ GÅR DET TILL

Stubbfräsningsprocessen börjar med en noggrann inspektion av stubben för att bedöma dess utformning.Vi tar oss god tid till att undersöka stubbens utformning, storlek, placering och eventuella hinder i området för att kunna planera vårt arbete på optimalt sätt. Med hjälp av specialmaskiner och anpassad utrustning kan vi därefter utföra stubbfräsning på ett effektivt sätt. 

 

Därefter placeras stubbfräsen korrekt för att effektivt mala ner stubben till önskat djup, vanligtvis flera tum under markytan. Tiden det tar att fräsa en stubbe varierar beroende på dess storlek och hårdhet samt maskinens kapacitet, men en medelstor stubbe kan ofta hanteras på mindre än en timme.

SÄKER BORTTAGNING AV DINA STUBBAR

Kompetent personal med säkerhet i fokus

Våra arborister är utbildade och certifierade specifikt inom stubbfräsning. Vi följer strikta säkerhetsrutiner för att minimera risker och olyckor under arbetets gång.


Prisvärt arbete

Vi erbjuder alltid konkurrenskraftiga priser för våra stubbfräsnings-tjänster och är måna om att möta din budgete. Vi strävar alltid efter att ge dig hög service till ett bra pris.

VANLIGA FRÅGOR OM ATT FRÄSA BORT STUBBAR

 • Vilken tid på året är bäst för stubbfräsning?

  Stubbfräsning kan utföras när som helst under året, men vissa tider kan vara mer fördelaktiga än andra. Det är ofta lättare att utföra stubbfräsning under vår, sommar och höst då marken är fri från snö och lättare att arbeta med. Under vintern kan tjälad mark och snötäcke göra processen mer komplicerad. Det är även viktigt att även tänka på omgivande vegetation för att undvika skador på växter som är i vila eller börjar spira.

 • Behöver jag tillstånd för att fräsa bort en stubbe?

  I de flesta fall behövs inget särskilt tillstånd för att fräsa bort en stubbe på din egen tomt. Om trädet fälldes med tillstånd, är det oftast tillåtet att fortsätta med stubbfräsningen utan ytterligare tillstånd. Det är dock alltid en god idé att kontrollera lokala regler och bestämmelser, särskilt i stadsplanerade områden eller om stubben ligger nära offentlig mark eller skyddade naturområden​​. Vi hjälper dig gärna med frågor och rådgivning om du är osäker!

 • Hur mycket kostar stubbfräsning?

  Kostnaden för stubbfräsning varierar beroende på flera faktorer som stubbens storlek, hårdhet och position, samt tillgången på utrustning och arbetskraft i just ditt område. Priset börjar vanligen runt 1500 kr för den första stubben, med potentiella rabatter för ytterligare stubbar. För mer exakta prissättningar rekommenderar vi dig att kontakta oss för en offert baserad på dina specifika behov​​.