Stubbfräsning - Effektivt och miljövänligt

Vi hjälper dig att ta bort dina stubbar

Kontakta oss idag

Stubbfräsning - effektiv metod för att ta bort trästubbar

Stubbfräsning är en viktig del av trädvård och landskapsunderhåll och en mycket effektiv metod mot oönskade stubbar. Metoden är miljövänlig och permanent och är därför ett optimalt val för dig som önskar avlägsna stubbar i trädgården på ett kostnadseffektivt vis. Vi på Alias Arborist har lång erfarenhet av stubbfräsning. Efter att ett träd har fällts, lämnas ofta en stubbe kvar. Denna stubbe kan vara ett hinder för trädgårdsarbete, landskapsarkitektur och andra utomhusaktiviteter. Dessutom kan gamla trädstubbar vara en grogrund för skadliga insekter och sjukdomar. Därför är det bra att rådfråga en arborist om hur stubben bör tas om hand.

 

Hur går stubbfräsningen till?

Vid stubbfräsning mäts stubbens diameter vid marknivån för att fastställa priset. En stubbfräs är en stor maskin som används för att fräsa ner trädstubbar. Denna metod är både bekväm och säker, eftersom den inte skadar omgivningen. Därefter fräser man ner stubben till ca 15 cm under marknivån. Efter bearbetning kan marken användas för plantering, gräsmatta eller stenbeläggning.

Fördelarna med stubbfräsning

  • Den främsta fördelen med stubbfräsning är att det spar både tid och pengar. Dessutom kan det resultera i en jämnare yta som är redo för plantering eller byggprojekt. Dessutom är stubbfräsning en miljövänlig metod eftersom träflis och jord som blir över efter fräsningen kan användas som gödsel, kompost eller spridas ut i rabatter för att förmultna. Överblivet flis kan även användas för att skapa naturliga stigar i din trädgård eller på din fastighet.
  • Stubbfräsning är även en bekväm och säker metod som inte skadar omgivningen. Stubbfräsningen utförs med en stor maskin med ett roterande skärhuvud, så man behöver inte oroa sig för att skada omgivande träd och växter.

Därför bör du anlita en professionell arborist

Att ta bort trädstubbar på egen hand kan vara mycket arbetskrävande och dessutom kan det vara skadligt för din hälsa om du inte har rätt verktyg och utrustning. Det är därför lämpligt att anlita en erfaren specialist för att få jobbet gjort säkert och snabbt. En erfaren stubbfräsare har rätt verktyg och utrustning för att ta bort stubbar på ett korrekt vis. Dessutom kan de ge dig råd om hur du ska förbereda ytan för stubbfräsning och vilken typ av efterbehandling som är bäst för just din trädgård. 

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill ha mer information om vad vi kan hjälpa dig med.

 

0733-566 471

Kontakta oss