Stubbfräsning skåne

Vi hjälper dig att ta bort dina stubbar i Skåne

Kontakta oss idag

Stubbfräsning i Skåne - vi hjälper dig

Att ta bort trädstubbar kan vara en utmanande uppgift som tar mycket tid och kraft. Men tack vare stubbfräsning har det nu blivit enklare och mer kostnadseffektivt att göra sig av med dessa hinder i din trädgård. På Alias Arborist i Skåne har vi många års erfarenhet av stubbfräsning och kan hjälpa dig att få en stubbfri trädgård.

 

Stubbfräsning - vad är det?

Stubbfräsning är en metod där en stor maskin används för att fräsa ner trädstubbar. Detta är en praktisk och säker metod eftersom den inte skadar omgivningen. Innan fräsningen mäter man stubbens diameter vid marknivån för att fastställa priset. Därefter fräser man ner stubben till cirka 15 cm under marknivån. Efter bearbetning kan marken användas för plantering, gräsmatta eller stenbeläggning.

Fördelarna med stubbfräsning

En av de största fördelarna med stubbfräsning är att det sparar tid och pengar. Dessutom kan det leda till en jämnare yta som är redo för plantering eller byggprojekt. Stubbfräsning är också en miljövänlig metod eftersom träflis och jord som blir över efter fräsningen kan användas som gödsel eller spridas ut i rabatter för att förmultna ner.

Varför anlita en professionell stubbfräsare?

Att ta bort trädstubbar på egen hand kan vara mycket arbetskrävande och tidsödande, och det kan också vara skadligt för din hälsa om du inte har rätt verktyg och utrustning. Det är därför lämpligt att anlita en erfaren specialist för att få jobbet gjort snabbt och enkelt. En erfaren stubbfräsare har rätt verktyg och utrustning för att ta bort stubbar snabbt och effektivt. Dessutom kan de ge dig råd om hur du ska förbereda ytan för stubbfräsning och vilken typ av efterbehandling som är bäst för din trädgård.

Behöver du anlita en stubbfräsare i Skåne?

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill ha mer information om vad vi kan hjälpa dig med.

 

0733-566 471

Kontakta oss