Stubbfräsning

Vi hjälper dig att ta bort dina stubbar

Kontakta oss idag

Stubbfräsning - effektiv metod för att ta bort trästubbar

Att ta bort trädstubbar kan vara en tröttsam och tidskrävande uppgift. Men tack vare stubbfräsning har det blivit enklare och mer kostnadseffektivt att göra sig av med dessa hinder i din trädgård. Vi på Alias Arborist har lång erfarenhet av stubbfräsning.

 

Stubbfräsning - vad är det?

En stubbfräs är en stor maskin som används för att fräsa ner trädstubbar. Denna metod är både bekväm och säker, eftersom den inte skadar omgivningen. Vid stubbfräsning mäts stubbens diameter vid marknivån för att fastställa priset. Sedan fräser man ner stubben ner till ca 15 cm under marknivån. Efter bearbetning kan marken användas för plantering, gräsmatta eller stenbeläggning.

Fördelarna med stubbfräsning

En av de största fördelarna med stubbfräsning är att det sparar tid och pengar. Dessutom kan det resultera i en jämnare yta som är redo för plantering eller byggprojekt. Dessutom är stubbfräsning en miljövänlig metod eftersom träflis och jord som blir över efter fräsningen kan användas som gödsel eller spridas ut i rabatter för att förmultna ner.

 

Stubbfräsning är också en bekväm och säker metod som inte skadar omgivningen. Eftersom stubbfräsning utförs med en stor maskin med ett roterande skärhuvud, så behöver man inte oroa sig för att skada omgivande träd och växter.

Varför anlita en professionell stubbfräsare?

Att ta bort trädstubbar på egen hand kan vara mycket arbetskrävande och tidsödande, och det kan vara skadligt för din hälsa om du inte har rätt verktyg och utrustning. Det är därför lämpligt att anlita en erfaren specialist för att få jobbet gjort snabbt och enkelt. En erfaren stubbfräsare har rätt verktyg och utrustning för att ta bort stubbar snabbt och enkelt. Dessutom kan de ge dig råd om hur du ska förbereda ytan för stubbfräsning och vilken typ av efterbehandling som är bäst för din trädgård.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill ha mer information om vad vi kan hjälpa dig med.

 

0733-566 471

Kontakta oss

Alias Arborist
Uardavägen 57
224 71 Lund

Sociala medier

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Alias Arborist aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Alias Arborist.

 

Integritetspolicy