Träd i park tas om hand av alias arborist

Vi hjälper dig med beskärning i Skåne

Träd är mer än bara vackra och imponerande - de spelar en avgörande roll för vår natur och vår överlevnad. Tyvärr riskerar de att snabbt förstöras av olika faktorer som rötangrepp, skadegörelse eller vid felaktig beskärning. På Alias Arborist förstår vi vikten av att ta hand om träden i Skåne och se till att de får må bra och leva länge.

Beskärning för ett längre liv

Beskärning är en viktig del av trädvård, och vi är här för att hjälpa dig med professionell trädbeskärning i Skåne. Vi ser till att träden hålls friska och får leva länge, samtidigt som vi tar hänsyn till dina önskemål och behov med beskärningen. Ett levande träd är en källa till liv för oss alla och ingenting är väl vackrare än ett mäktigt välmående träd som sprudlar av liv?

Ofta växer sig träden stora och starka på egen hand, men ibland kan de behöva lite hjälp på traven. Väder och vind, människor och djur kan orsaka skador som kräver beskärning för att trädet ska kunna överleva. Dessutom kan sjukdomar eller felaktig beskärning förhindra ett långt liv för trädet. Det är här vi kommer in som arborister för att hjälpa till med en säker trädbeskärning. Oavsett om det handlar om beskärning för funktion och framkomlighet – som exempelvis träd som växer sig ut över en väg eller parkeringsplats - eller om det handlar om ren friskvård så finns vi på Alias Arborist här för dig. Genom att ta väl hand om träden och hjälpa dem att växa på rätt sätt kan vi skapa en friskare och bättre omgivning.

Vi tar vårt uppdrag på stort allvar och vårt team av experter erbjuder inte bara professionella beskärnings-tjänster, utan strävar även efter att ge vägledning och råd till våra kunder. Vi arbetar för att vår beskärnings-teknik ska balansera både trädens behov och dina önskemål. Vårt fortbildande fokus innebär även att vi begränsar onödiga kostnader samt minimerar eventuella framtida problem.

Specialister i Skåne

Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder hållbara och effektiva trädbeskärnings-tjänster som bevarar naturvärdet och främjar biologisk mångfald. Vår kompetens och engagemang för yrket har erkänts genom vår certifiering hos VetCert. Detta certifikat innebär att vi är auktoriserade att arbeta med träd av högt naturvärde som ska bevaras. Vi har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att hantera även de mest utmanande uppdragen med såväl precision som omsorg för både träd och omgivning.

Du kan lita på oss för med att ta hand om dina träd - vi bevarar naturen i Skåne för framtida generationer!

Vanliga frågor om trädbeskärning

Varför är det viktigt att beskära träd?

Ett röt-angripet träd innebär en direkt fara för sin omgivning varför det är mycket viktigt att avlägsna skadade grenar. Även ett friskt träd kan behöva beskäras då tätväxande grenar innebär svårigheter för trädet att tillgodogöra sig solens strålar och växa sig större.

Kan jag beskära ett träd själv?

Felaktig beskärning kan förstöra och rent av döda ett från början friskt och fint träd, därför bör du inte själv beskära dina träd. Anlita istället oss på Alias Arborist för en besiktning redan idag!

Vad är en certifierad arborist?

En arborist är en trädvårds-specialist som arbetar för att träden ska vara vackra, säkra och långlivade. På Alias Arborist är vi utbildade samt certifierade av EAC (European Arboricultural Council) med ETW (The European Tree Worker).

0
Feed

Lämna en kommentar

Alias Arborist
Uardavägen 57
224 71 Lund

Sociala medier

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Alias Arborist aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Alias Arborist.

 

Integritetspolicy