Stort träd med blå himmel bakom

Svamp på träd – vilka risker finns och vad kan vara bra att tänka på?

Ett träd kan drabbas av en rad olika svampangrepp. Svamparna skadar trädet och kan i värsta fall göra att trädet behöver sågas ner om man inte får bukt med problemet i tid. Alias Arborist har stor kunskap om träd och olika svampar. Vi hjälper både privatpersoner som har fått problem med svampangrepp på träden på sin tomt och företag eller kommuner som behöver hjälp med träd i offentliga miljöer.

Att ta bort ett träd på grund av svampangrepp är både tråkigt och kan göra stor skillnad för den omgivande miljö. Vi värnar om att försöka bevara de vackra träden så långt det går. Nedan följer lite förebyggande råd och fakta kring just svampangrepp.

Olika slags svampar 
Rotticka är en av de vanligaste skadesvampar som kan drabba träden och finns framförallt i södra Sverige, men även fjällvärlden och längs Norrlandskusten. Rödbandssjuka är en annan svamp som är en typ av sjukdom som tallar kan få och visar sig genom att barren får små röda streck och faller av grenarna. Trädet kan då förlora en stor del av sin tillväxt och till slut dö. Törskadesvamp dödar både skott och grenar på unga tallar och när de väl har drabbats måste tyvärr trädet tas ner. Detta är bara några av de många svampar och sjukdomar som träden kan råka ut för.

Förebygga svamp
Det finns faktiskt uppemot 200 olika sorters svampar som kan bryta ner träden. Det finns även många svampar som drabbar fruktträd. Genom att ge trädet rätt skötsel och omvårdnad, såsom att beskära det vid rätt tidpunkt på året kan man förhindra att angreppen uppstår. Vårt arbete handlar lika mycket om att åtgärda, som att förebygga. I och med vår stora kunskap om träd kan vi också ge dig som kund värdefulla tips och råd. Att undvika att trädet drabbas av svamp är naturligtvis det allra bästa. Men även om svampangreppet redan är ett faktum så kan vi hjälpa till och se vad som går att göra för att rädda trädet. I vissa fall är inte det möjligt att ha det kvar och när vi anser att det är nödvändigt, fäller vi trädet eller träden på ett säkert sätt. Hos oss kan du som kund känna dig trygg med att du får rätt information och att vi både värnar om dig som kund och om naturen. För oss är det viktigt att bevara naturen så långt det är möjligt, men givetvis även ta bort träd som är skadade eller utgör någon slags risk för omgivningen. Hör av dig till oss om ni har frågor eller funderingar gällande era träd, oavsett om de står i privat eller offentlig miljö! Vi hörs!

0
Feed

Lämna en kommentar

Alias Arborist
Uardavägen 57
224 71 Lund

Sociala medier

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Alias Arborist aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Alias Arborist.

 

Integritetspolicy