Träd på grön äng Alias Arborist

De olika årstiderna - hur ska jag beskära mina träd

Att vårda träden på våra gemensamma och öppna platser är av yttersta vikt för att skapa en trivsam och vacker miljö. En central del av denna trädvård är trädbeskärning; en konst som kräver varsamhet, precision samt förståelse för träden och deras naturliga levnadscykler. Beroende på årstidens skiftande natur, behöver träden beskäras på olika sätt för att främja deras hälsa och skönhet. Genom att följa årstiderna och att ta lärdom av nedan följande råd, kan du säkerställa att träden på din privata tomt eller inom er gemensamma förvaltning kan växa och frodas. Generellt kan sägas att det viktigaste är hur träden beskärs snarare än när.

De olika årstiderna - hur ska jag beskära mina träd

Vinter - Träden vilar

Vintern är en viktig tid för trädbeskärning eftersom träden befinner sig i sin viloperiod. Detta är årets första fas, innan knopparna börjar svälla, vilket innebär utmärkta möjligheter för omfattande beskärning. Under denna tid kan du fokusera på att avlägsna döda eller skadade grenar, vilket förutom att det förbättrar träden rent estetiskt framförallt förhindrar risken för fallande grenar inklusive eventuella följdskador. Dessutom kan du samtidigt skapa förutsättningar för att uppnå en önskad framtida storlek och struktur.

Vår - Livet spirar

När våren sedan närmar sig och trädens knoppar brister, är det dags att fokusera på att tunna ut kronan. Genom att försiktigt ta bort överflödiga grenar främjas luftcirkulationen och solens strålar får når fram till en större yta av trädet, vilket i sin tur stimulerar tillväxten. Denna tid är också perfekt för att ytterligare tukta träden enligt rent estetiska önskemål, givetvis alltjämt med ett fokus på att bibehålla deras naturliga form och skönhet.

Sommar - Det växer så det knakar

Sommaren är en period av intensiv tillväxt för träden. Under denna tid är det viktigt att hålla ett vakande öga på träden och ta bort eventuella skott som växer på oönskade platser eller rent av konkurrerar med huvudgrenarna. Observera att trädbeskärning på sommaren dock bör utföras med största möjliga försiktighet och omsorg! Detta för att undvika att ta bort för mycket bladverk, vilket i sin tur kan skada trädet genom att minska dess förmåga att fotosyntetisera.

Höst - Vinterns preludium

När vi så går mot mörkare tider kan fokus återigen riktas mot att ta bort döda och/eller sjuka grenar, vilka annars kan komma att skapa problem under de långa och kalla månaderna som följer. Detta minskar även risken för att trädet tungs eller bryts ner och skadas av snö och is. I samband med denna nystart, som ju hösten ofta innebär, kan det också vara en god idé att kontrollera trädens generella hälsa och välbefinnande. Självklart ska du anlita professionell hjälp om du märker några oroande tecken, eller vid minsta lilla frågetecken.

Kontakta oss för professionell hjälp med trädbeskärning

Kom ihåg att det alltid är klokt att samarbeta med professionella arborister för att säkerställa att beskärningen utförs på rätt sätt samt med respekt för träden och deras omgivning. På Alias Arborist arbetar vi enbart med trädvård, och inte med någon övrig trädgårdsverksamhet, varför vi är absoluta specialister inom vårt yrke. Vi är VETCERT-certifierade och erbjuder besiktningar där vi kan vägleda dig i frågor om bland annat hållbarhet, säkerhet samt möjlig skada. Genom att investera tid och omsorg i trädbeskärning kommer du kunna njuta frukterna av detta grundliga arbete under en lång tid framöver. Kontakta oss därför idag för vägledning eller bokning av våra erfarna arborister!

0
Feed

Lämna en kommentar

Alias Arborist
Uardavägen 57
224 71 Lund

Sociala medier

ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Alias Arborist aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Alias Arborist.

 

Integritetspolicy